Ponuka prenájmu telocvične od 01.09.2017

Cena 25 eur/60 minút

Ponúkame prenájom telocvične od 01.09.2017.
Dolu v prílohe je rozvrh hodín ,ktorý  je momentálne aktuálny k 01.09.2017.
V prípade záujmu o zaistenie si termínu,ktorý je voľný,prosím 
pošlite mail na:


podstavkova@ipgymnazium.sk
alebo sms na 0905 777 888
Cena  : 25 eur/ 60 minút

Následne Vás pozveme na podpísanie zmluvy,vystavíme faktúru a uhradí sa nájom za 09/2017.Ostatné mesiace sa potom platia k 1. dňu začiatku daného mesiaca.


Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566