Predbežný prihlasovací formulár

V prípade,že máte záujem o štúdium ,odošlite prihlášku.

Ak si vyberiete denné štúdium,telefonicky Vás oslovíme.V prípade Vášho záujmu  sa s Vami radi stretneme osobne.

Ak si vyberiete externé štúdium,pošleme Vám na Vami udanú poštovú adresu prihlasovacie formuláre.

Prosíme Vás,aby ste pri vyplňovaní prihlasovacieho formulára uviedli aj poštové smerové číslo a mesto.Uveďte aj tel.číslo a mail-v prípade potreby sa s Vami spojíme.

V kolónke :"prihláška na" rozkliknite a vyberte správnu variantu.
V kolónke :"mám doposiaľ ukončené vzdelanie" rozkliknite a taktiež vyberte správnu variantu.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.
PaedDr.Ivona Podstavková,PhD.
riaditeľka školy
Prihláška na:
Meno:
Priezvisko:
Adresa:
Telefón:
e-mail:
Mám doposiaľ ukončené vzdelanie:
 
V prípade neukončeného štúdia na strednej škole vyplňte názov školy
Škola:
 
Som: žiak   rodič

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566