Všeobecný oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnili riadneho termínu maturitných skúšok, prípadne neprospeli

  1. V prípade neúčasti je študent povinný ospravedlniť sa do 3 pracovných dní - písomne.
  2. Ak chce študent konať náhradnú alebo opravnú MS vo februári, je nutné požiadať do 30.9. riaditeľstvo školy, ak chce študent konať náhradnú alebo opravnú MS v septembri, je nutné požiadať do 09.07.riaditeľstvo školy. K tomu je potrebné doložiť vysvedčenie za 4.ročník a uhradiť poplatok 60 € za predmet.
  3. Študent môže realizovať opravnú skúšku len v takom prípade, ak zo štyroch maturitných predmetov nezmaturoval maximálne z dvoch predmetov.
  4. Študent má nárok na 2 opravné skúšky z dvoch predmetov (ako predmet sa v prípade OA počíta aj PČOZ).
  5. Ukončenie štúdia maturitnou skúškou je študent povinný zrealizovať najneskôr do troch rokov od ukončenia štvrtého ročníka.

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566