Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod textom.


Témy záverečných prác pre pomaturitné štúdium 

Cestovný ruch
Hospodárska informatika
Soc.-právna činnosť


K prihláške na MS 2017 sa hradí poplatok 250 €. K prihláške je potrebné pripojiť  prílohy,ktoré sú uvedené v úvode stránky v sekcii Maturita 2017.
Študenti, ktorí sa prihlasujú na MS 2017 a ukončili štvrtý ročník v predchádzajúcich školských rokoch, sú povinní k prihláške na maturitnú skúšku doložiť kópie vysvedčení za predchádzajúce štyri ročníky, uhradiť poplatok 600 € a priložiť doklad o zaplatení.


Sylaby k maturite 2017 z jednotlivých predmetov


Gymnázium

 SJL dolu pod textom ANJ-B1ANJ-B2 NJ-B1 NJ-B2 
 RUJ-B1RUJ-B2 MAT FYZ CHE 
 BIODEJ GEO INF NOS 


Obchodná akadémia

 SJLdolu pod textomANJ-B1 ANJ-B2NJ-B1 NJ-B2 
 RJ-B1RJ-B2 Odb.predmety   


Obchodná akadémia - pomaturitné štúdium

 TČOZ-HI PČOZ-HI TČOZ-SPČ PČOZ-SPČTČOZ-CR 
PČOZ-CR    

Na stiahnutie:
op.doc [92 kB]
temy_hi.doc [35.5 kB]
hi_temy.doc [29.5 kB]
temy_spc.doc [39 kB]
spc_temy.doc [32 kB]
temy_cr.doc [30 kB]
cr_temy.doc [30 kB]

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566