Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé štúdium s výukou 4 x v školskom roku,  alebo externé štúdium e learningovou formou!!!!! Pri elearningovej výuke má študent  k dispozícii  prostredníctvom internetu študijné materiály.


1. Študent prípadne zákonný zástupca sa dostaví na sekretariát školy, kde je možné prihlásiť sa na externé dištančné štúdium. K prihláseniu je potrebné priniesť všetky vysvedčenia zo strednej školy a prípadne aj výučný list. Prijímame žiakov do tretieho ročníka, ak preukážu že majú ukončené 2 roky strednej školy alebo 3 roky SOU a výučný list. Prijímame aj študentov, ktorí majú len základné vzdelanie, prípadne jeden rok strednej školy. Bližšie informácie poskytne sekretariát školy.


2. Mimobratislavskí študenti môžu byť prijatí aj tak, že škole telefonicky alebo mailom na adresu podstavkova@ipgymnazium.sk nahlásia svoju poštovú adresu, kde im zašleme formuláre k prihláseniu sa. Prípadne vyplnia na stránke školy na www.ipgymnazium.sk predbežný prihlasovací formulár.Na základe neho Vám taktiež pošleme prihlasovacie formuláre poštou.


3. Školné pre školský rok 2017/2018 je pre externé štúdium 600 €. Platí sa dvomi splátkami.

Prihlasovanie je možné:

- osobne na sekretariáte školy každý pracovný deň od 7,00 do 15,00 hod.
- telefonicky – nadiktujete nám Vašu poštovú adresu, pošleme Vám inštrukcie k prihláseniu sa
-mailom-napíšte školu,typ štúdia,aké máte doposiaľ ukončené vzdelanie a poštovú adresu.Pošleme Vám prihlasovacie formuláre poštou.
-Vždy uveďte ,či máte záujem o externé štúdium alebo externé e learningové štúdium.Uveďte aj,o ktorú školu máte záujem.
-Nezabudnite uviesť Vašu plnú adresu a pokiaľ je to možné uveďte mailový aj telefonický kontakt.
-na stránke školy www.ipgymnazium.sk  vyplňte predbežný prihlasovací formulár.Pošleme Vám prihlasovacie formuláre poštou.
Prijímanie žiakov je limitované obmedzeným počtom.

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566