Hudobný odbor


Predmety

  • Klavír
  • Spev

Pre záujemcov - deti, mládež aj dospelých o hudobný odbor.
Pre deti od 4 až 5 rokov, horná hranica nie je určená, prihlasovanie je možné v ktoromkoľvek veku a kedykoľvek počas školského roka. Aj pre deti a dospelých, pre začiatočníkov, pokročilejších aj pokročilých a aj pre zdravotne postihnutých občanov.


Vybavenie školy

Môžeme ponúknuť vhodné vybavenie školy a bezbariérový prístup. Moderné učebne. Školský bufet. Nápojové automaty.  Množstvo učebných pomôcok.

Prihlasovanie je možné kedykoľvek počas školského roka a v ktoromkoľvek veku.


Čo ponúkame ako nadštandart?

  • Individuálny prístup
  • Nadštandartne vybavené priestory
  • Školské akcie (výstavy, koncerty)
  • Kvalitný pedagogický tím
  • Rodičia môžu navštíviť výuku kedykoľvek, prípadne môžu čakať na dieťa v priestoroch školy
  • Moderné učebné pomôcky
  • V hudobnom odbore je možné zadeliť si hodiny nielen poobede, ale aj doobeda
  • Študenti  môžu prezentovať svoje výkony na školských koncertoch
Školné

16,92 EUR-/510,-Sk/mesiac. Školné je teda 215,80 EUR  za školský rok. Platí sa trikrát počas školského roka po 71,93 EUR. Platí sa len za prihlásené mesiace. V prípade, že sa rodič, prípadne žiak rozhodne štúdium ukončiť, je to možné kedykoľvek. 


Podmienka prijatia

 Rodičia, prípadne plnoletý študent uzavrú zmluvu o štúdiu (to je možné každý pracovný deň od 8:00 do 15,00 aj  počas všetkých prázdnin každý pracovný deň od 8:00 do 15,00).

Minutáž

V hudobnom odbore sa navštevuje individuálna výuka hudobného nástroja, prípadne spevu 2x po 35 minútach a 1 x 35 minút môže navštevovať skupinovú výuku hudobnej teórie.

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566