Cenník


Denné štúdium:/gymnázium,bilingválne gymnázium,obchodná akadémia,hotelová akadémia/

1200€/školský rok
Školné je rozdelené na dve splátky.

Externé štúdium /gymnázium,obchodná akadémia/ 
Externé e learningové štúdium/gymnázium,obchodná akadémia/
Externé pomaturitné štúdium/obchodná akadémia/

600€/školský rok
Školné je rozdelené na dve splátky.


Súkromná Základná umelecká škola:

215,80 €/školský rok
/platí sa štvrťročne-71,93 eur/
Školné je rozdelené na  tri splátky.
 

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566