História a úspechy

Súkromné gymnázium, Kremnická 26, 851 01 Bratislava zahájilo svoju činnosť 01.septembra 1992. Ešte rok predtým začala od 1. 9. 1991 fungovať aj Súkromná Základná umelecká škola s odbormi : výtvarným, hudobným a tanečným.
Súkromné gymnázium má zaradené v sieti: denné štúdium 4-ročné gymnázium,denné štúdium 8-ročné gymnázium ,externé štúdium a od 01.09.2010   bilingválne 5-ročné  anglicko-slovenské gymnázium.
Súkromná obchodná akadémia vznikla 01.septembra 2000.V sieti má zaradené 4-ročné denné štúdium,externé štúdium a pomaturitné štúdium .
Súkromná hotelová akadémia vznikla 01.septembra 2007.V sieti má zaradené 5-ročné denné štúdium.

Naše školy sídlia v novopostavenej budove,ktorej súčasťou je aj novopostavená telocvičňa
s posilovňou  a multimediálna knižnica.
Materiálno-technické vybavenie je na vysokej úrovni.
Na základe realizácie množstva projektov so študentami  sme sa zaradili medzi školy pridružené k UNESCU.


Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566