Aktivity školy

Zapájanie sa do rôznych súťaží a akcií organizovaných Krajským úradom v Bratislave, Metodickým centrom, rôznymi školami a inými organizáciami
- DEŇ ŠTUDENTSTVA - športový deň * 16.11.2006 *

- chemická olympiáda

- projekt Vox Luci

- projekt separovaného zberu skla, plastov a papiera

- projekt separovaného zberu PET fľašiek

- Škola priateľská deťom

- Školský päťboj

- Korešpondenčný seminár z chémie

- Maľovaná škola

- Deti v ohrození

- Minca pre šťastie

- Návštevy divadiel, exkurzie, zapájanie sa do okresných športových súťaží a súťaží organizovaných rôznymi inštitúciami
- Odmeny najlepším študentom

- Deň otvorených dverí

- Mesiace predmetov

- Hviezdoslavov Kubín

- Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

- Poznávací zájazd v Poľsku

- Najlepšia trieda

- Imatrikulácia prvákov

- Futbalový turnaj o pohár zriaďovateľov školy

- Literárna a novinárska súťaž

- Lyžiarsky zájazd

- Diskusný klub

- Školské kolá olympiád a SOČ

- Súťaž v tvorbe www stránok

- Stolnotenisový turnaj

- Turnaj vo florbale

-  Zájazd do Viedne

- Šachový turnaj

- Prednášky o zdravej výžive

- Vianočná výzdoba

- Vianočné trhy a vianočná kapustnica

- Zbierka UNICEF

- Zbierka pre školu

- Lyžiarsky zájazd,škola v prírode

- Školský karneval

- Valentínska kvapka krvi

- Deň Narcisov

- Recitačná súťaž

- Fotenie tried

- MONITOR

- Zbierka pre detský domov

- Kurz Ochrana človeka k prírode

- Rozlúčka so štvrtákmi

- Vernisáž výtvarných prác

- Regeneračné meditácie

- Poznávací zájazd k moru

- Školské triedne výlety

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566