Knižnica


Otváracie hodiny

Piatok od 12,00 do 15,00
 MULTIMEDIÁLNA KNIŽNICA

Mutimediálna knižnica je súčasťou priestorov súkromného gymnázia, súkromnej obchodnej akadémie.

Knižný fond je rozčlenený na tieto časti:

  • učebnicová literatúra pre deti a mládež
  • beletria
  • náučná literatúra pre deti (ZŠ)
  • slovníky, encyklopédie
  • iné tituly rozčlenené podľa jednotlivých tém
Okrem klasickej knižničnej činnosti multimediálna knižnica usporadúva výstavy diel slovenskych insitnych maliarov, výstavy prác ľudových umelcov a pripravuje besedy s autormi slovenskej literatúry pre mládež.


Zoznamy kníh:

  • beletria 
  • detská literatúra 
  • náučná literatúra c
  • udzojazyčná literatúra

Zopár fotografií z tvorivých dielní v multimediálnej knižnici:

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566