ProjektyNaša škola a projeky

 • Školské projekty
 • Celobratislavské projekty
 • Celoslovenské projekty
 • Medzinárodné projekty

 

Školské projekty 

 • Dejiny biológie a významné objavy v biológii
 • Historické osobnosti našich miest
 • Virtuálna učebnica informatiky
 • Ekológia a environmentalistika Vianočný bazár Školský turnaj v stolnom tenise
 • Zelená škola Môj rodokmeň Tvoríme časopis
 • Separovaný zber PET fliaš Školská televízia Školské kolá olympiád
 • Daruj jedno vreckové Separovaný zber-plasty, sklo, papier PODPORA ZDRAVIA xxx xxx LEGO DACTA

 

Celobratislavské projekty

 • Život našimi očami - Novinári 3.tisícročia
 • Recitačná súťaž bratislavských gymnázií
 • Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 1. ročník celobratislavskej súťaže v riešení logických a matematických úloh pre žiakov 9. ročníkov ZŠ
 • Umenie zblízka

 

Celoslovenské projekty

 • Korešpondenčný seminár z chémie (PriFUK)
 • Tvorba www stránok (Infovek)
 • Matematické súťaže KLOKAN, MAKS, MATBOJ Súťaž - eČasopis 2004
 • Projekt EUSTORY Súťaž Cena ST
 • Modernizácia vzdelávania na stredných školách

 

Medzinárodné projekty

 • ECDL kurzy
 •  Medzištátna spolupráca - škola vo Viedni
 • Medzinárodná spolupráca s JAR
 • EUCYS
 • Spolupráca s UNESCO

 


Projekty Európsky sociálny fond

Platforma školy a praxe Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
ITC vzdelávania za účelom lepšej aplikácie vedomostí vo vzdelávacom procese a na trhu práce  Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566