Termíny

 

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4-ročnom gymnáziu a obchodnej akadémii. Bilingválnu sekciu v školskom roku 2017/2018 neotvárame.Denné štúdium hotelová akadémia neotvárame.

Termíny prijímacích pohovorov :9.máj 2017 l.kolo 8- ...

čítaj viac

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé štúdium s výukou 4 x v školskom roku,  alebo externé štúdium e learningovou formou!!!!! Pri elearningovej výuke má študent  k dispozícii  prostredníctvom internetu študijné materi ...

čítaj viac

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod textom.


Témy záverečných prác pre pomaturitné štúdium 

Cestovný ruch
Hospodárska informatika
Soc.-právna činnosť


K prihláške na MS 2017 sa ...

čítaj viac

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566