Súkromná obchodná akadémia

Denné štúdium


Súkromná obchodná akadémiaŠtudijný odbor 6323600- obchodná akadémiaDĺžka štúdia: štyri roky

Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou a absolvent získava vyššie sekundárne vzdelanie.
Čo garantujeme-výchovno-vzdelávací proces,ktorý sa zabezpečuje podľa príslušného školského vzdelávacie ...

čítaj viac

Externé štúdium

 

Realizuje sa na gymnáziu alebo na obchodnej akadémii.
Prijímanie záujemcov pre školský rok 2017/2018 prebieha už od januára 2017 .

Je určené pre uchádzačov, ktorí získali stredné vzdelanie (majú výučný list) alebo pre
uchádzačov,ktorí získali základné vzdelanie al ...

čítaj viac

E- learning externé š.

Externé štúdium e learningovou metódou na obchodnej akadémii.

Aktuálne informácie nájdete vždy aj na facebooku.
...

čítaj viac

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566