Súkromné gymnázium

Denné štúdium


Súkromné gymnázium
 1.študijný odbor 7902574 gymnázium - bilingválne štúdium (aj pre žiakov ôsmeho ročníka základnej školy)Dĺžka štúdia: päť rokov (v prvom ročníku výrazná jazyková príprava)
 2.Študijný odbor 7902500- 4- ročné gymnáziumDĺžka štúdia:štyri roky

3.Š ...

čítaj viac

Externé štúdium

Realizuje sa na gymnáziu alebo na obchodnej akadémii.
Prijímanie záujemcov pre školský rok 2017/2018 prebieha už od januára 2017 .

Je určené pre uchádzačov, ktorí získali stredné vzdelanie (majú výučný list) alebo pre
uchádzačov,ktorí získali základné vzdelanie alebo 1 prípadne ...

čítaj viac

E- learning externé š.

Externé štúdium e learningovou metódou na gymnáziu.

Momentálne novinka: možnosť štúdia aj e larningovou formou na exte ...

čítaj viac

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566