Prihlasovanie sa na štúdium, začiatok školského roka, požičiavanie učebníc ,výdaj vysvedčení

Milí študenti,

sekretariát školy je otvorený  každý pracovný deň od 7-15 hod.

Učebnice:

-Študenti e learningového štúdia si môžu prísť pre učebnice len v čase vyučovania externého štúdia-prihláste sa  na sekretariát školy./viď text nižšie o zálohe a požičovnom/
-Študentom externého štúdia  budeme 
 rozdávať učebnice oproti finančnej  zálohe na prvom vyučovacom stretnutí. Prineste si so sebou prosím hotovosť. 

1 učebnica je za zálohu 3  eurá.Rozdávame maximálne 20 učebníc.
Učebnice si nemusíte zapožičať.Záloha je vrátená akonáhle nám vrátite učebnice.Je potrebné mať doklad o zaplatení zálohy.Platí sa požičovné 0,50 za učebnicu.Požičovné sa odráta zo zálohy.

Vyučovanie:
Vyučovacie stretnutia sú zverejnené v strede stránky pod názvom Termíny stretnutí externého štúdia v školskom roku 2017/2018

PRIHLASOVANIE  sa na štúdium
-noví študenti-záujemcovia o štúdium od 1.9.-prihlasovať sa môžete na sekretariáte každý pracovný deň od 7-15 mimo dní pracovného pokoja,prihlasovať sa môžete aj tak,že na adresu:podstavkova@ipgymnazium.sk pošlete mail,kde uvediete o aký typ štúdia a na ktorej našej škole máte záujem študovať ,uvediete Vašu poštovú adresu a my Vám pošleme prihlasovacie formuláre poštou aj s ďaľšími inštrukciami aký je ďaľší postup.

KONCOROČNÉ a MATURITNÉ VYSVEDČENIA

-koncoročné  a maturitné vysvedčenia sa vydávajú každý pracovný deň od 7-15 hod. na sekretariáte školy.
Podmienkou vydania vysvedčenia je uhradené školné za školský rok 2016/2017.
Výdaj  je spoplatnený sumou 5 eur.


Zverejnili sme na stránke tieto dôležité oznamy:
-Termíny stretnutí externého štúdia v šk.roku 2017/2018
-Podávanie maturitných prihlášok do 30.09.2017 a k tomu aké povinné prílohy musia byť.
-Termíny predĺženej klasifikácie a opravných skúšok v auguste/budú posledný augustový týždeň/.
-Maturitný rozvrh pre gymnázium a obchodnú akadémiu-jesenné MS

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566