Novinka- e learningové externé štúdium na gymnáziu a obchodnej akadémii.

 Externé štúdium e learningovou formou na Súkromnom gymnáziu,Kremnická 26,Bratislava-vynikajúca príležitosť ako skĺbiť  požiadavky života a štúdium zároveň.
Jedná sa o vzdelávanie poskytované s využitím špeciálne upravených učebných textov a iných multimediálnych pomôcok.

Realizuje sa prostredníctvom web stránky:
www.elearning.ipgymnazium.sk
Prístupové heslá obdržia prihlásení študenti.


Nová forma štúdia je založená na prirodzenom spôsobe učenia-samoštúdiu,poskytuje vysoko efektívnu formu celoživotného vzdelávania.Záujemcovia môžu prechádzať študijnými programami b
ez ohľadu na to,na akom mieste sa práve nachádzajú/podmienkou je iba dostupnosť internetovej siete/ a svojim vlastným tempom.Môžu pristupovať k svojmu vzdelávaniu kedykoľvek a tak dlho,resp. v takej kvantite,ako potrebujú.
Študijné materiály príslušných predmetov sú k dispozícii v elektronickej podobe,ako aj vo forme učebníc schválených Ministerstvom školstva a ďaľších študijných materiálov v textovej forme.Žiak je klasifikovaný na základe polročného a koncoročného testu z každého predmetu za príslušný polrok v príslušnom ročníku.Testy sa vykonávajú v Bratislave v sídle školy.Študenti študujú 2 školské roky,nakoľko sú prijímaní do 3.ročníka na základe prijímacích pohovorov.
Prijatí možu byť uchádzači,ktorí dosiahli základné vzdelanie,alebo neúplné stredné vzdelanie,alebo úplné stredné vzdelanie bez maturity.
Prihlasovanie je možné každý pracovný deň od 7-15 hod. na sekretariáte školy,alebo záujemcovi pošleme prihlasovacie formuláre na poštovú adresu,ktorú nám pošlite na adresu:podstavkova@ipgymnazium.sk

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566