Oznam pre študentov 3. a 4.ročníka elearningového externého štúdia gymnázia a obchodnej akadémie

Oznam pre študentov 3. a 4.ročníka e learningového externého štúdia gymnázia a obchodnej akadémie:

Výuka prebieha prostredníctvom www.elearning.ipgymnazium.sk


1.krok:Uhraďte prosím školné za 1.polrok 3.ročníka alebo 4.ročníka ,ak ste ho ešte doposiaľ neuhradili

2.krok:Požiadajte mailom  na adrese :
podstavkova@ipgymnazium.sk
o pridelenie vstupného hesla.

3.krok:Učte sa podľa pokynov na stránke.

4.krok:Dostavte sa na polroka na na konci školského roka podľa doluuvedených termínov.

1.polrok skúšky: podľa harmonogramu,ktorý zverejníme na stránke školy v decembri 2015 -časový harmonogram upresníme        
/píše sa písomka z každého predmetu z učiva za l.polrok 3.ročníka/   

   

2.polrok skúšky: podľa harmonogramu,ktorý zverejníme v máji 2016-časový harmonogram upresníme
/píše sa písomka z každého predmetu z učiva za 2.polrok 3.ročníka/

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566