Strategické zámery školy v najbližšom období

Hlavnou myšlienkou pri založení škôl bola túžba vzdelávať a posúvať vpred   záujemcov o štúdium.
Škola tu bola a je na to,aby deti,mládež a zrelí ľudia mali  možnosť dostať sa do správnych pedagogických rúk.Aby túžba byť niekým neskončila len preto,že  sa  dieťa alebo mladý človek,možno aj zrelý  človek nemohol vzdelávať.
História dokáže spočítať významných ľudí,avšak nedokáže spočítať tých,ktorí nemali podmienky na rozvoj ,čo ovplyvnilo ich životy.
Chceme realizovať školu zaujímavou,s progresívnymi a tvorivými učiteľmi,ktorí okrem toho,že veľa naučia, vytvoria priestor na sebarealizáciu,samostatné objavy a tvorivosť.


Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566