Termíny stretnutí externého štúdia v školskom roku 2017/2018

Termíny vyučovacích stretnutí externého štúdia v školskom roku 2017/2018

Termíny vyučovacích stretnutí externého štúdia v školskom roku 2017/2018 nájdete dolu pod textom v prílohe.

Na prvom vyučovacom stretnutí budeme študentom rozdávať učebnice oproti finančnej  zálohe. Prineste si so sebou prosím hotovosť.
1 učebnica je za zálohu 3  eurá.Rozdávame maximálne 20 učebníc.
Učebnice si nemusíte zapožičať.Záloha je vrátená akonáhle nám vrátite učebnice.Je potrebné mať doklad o zaplatení zálohy.Platí sa požičovné 0,50 za učebnicu.Požičovné sa odráta zo zálohy.

Triedy boli zadelené do turnusov takto:

 

Turnus A:Gymnázium-3.A,3.B,3.C,3.D,3.E,3.F

 

Turnus B: Gymnázium: 4.A,4.B,4.C,4.D,4.E,4.F,4.G,4.H,4.I

 

Turnus C: Obchodná akadémia-3.A,3.B,3.C,3.D,3.E,3.F,3.G

Turnus D:Obchodná akadémia:4.A,4.B,4.C,4.D,4.E,4.F,4.G
 


 

Vyučovanie v piatok začína od 14,25 hod., a v sobotu od 8,00 hod.

 V prípade,že sa študent nemôže dostaviť termínu polročných skúšok môže prísť v náhradnom termíne za l.polrok /najneskôr do 31.03./ a za 2.polrok/najneskôr do 31.08./

Náhradné termíny budú vždy vyvesené na nástenke  v škole a na web stránke školy.

Študent môže v l.polroku neprospieť.

Postúpiť do vyššieho ročníka môže len ten študent,ktorý si uzatvoril klasifikáciu  najneskôr do 31.08. a prospel.

Oznam pre štvrtákov gymnázium a obchodná akadémia:
 Prihlášku k maturitnej skúške 2017 spolu s povinnými prílohami  je nevyhnutné podať v čase od 01.09.2017 do 30.09.2017 poštou na adresu školy-posielajte len kompletný materiál-v opačnom prípade Vám ho pošleme poštou naspäť.
Informáciu k podaniu prihlášky nájdete na úvodnej stránke v strede pod názvom:
Oznam pre 4.ročníky2017/2018-Podávanie prihlášok na maturitnú skúšku.
Prosím pripojte povinné prílohy podľa pokynov.
Nekompletný materiál neprvezmeme.

Po 30.9. nie je možné prevziať prihlášku na maturitnú skúšku.

Na stiahnutie:

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566