Pokyny k povinnej praxi 3.ročník

OZNAM
 
Povinná súvislá odborná PRAX pre študentov 3. ročníka OAna dennom aj externom štúdiu
 
 
Po absolvovaní praxe je nutné vypracovať SPRÁVU Z PRAXE a súčasťou správy musí byť potvrdený dochádzkový list firmou, kde bola prax absolvovaná – poprípade potvrdenie o 100 % dochádzke s pečiatkou a podpisom zamestnávateľa.
 
Kritériá hodnotenia:
1.Obsah správy:
a/teoretická časť správy
b/popis firmy,kde zúčastnený praxoval
c/popis práce vo firme a práca študenta
 
 
 
 
 
 
 
 2.Úprava a úroveň spracovania správy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozsah správy z praxe max. 10 strán
 
Externí študenti odovzdajú správu z praxe p. Rybanskému  alebo p.Torokovej– podľa toho,ktorý vyučujúci Vás učí účtovníctvo  najneskôr v deň konania koncoročných písomných prác  
Denní študenti odovzdajú správu z praxe p. Rybanskému – vyučujúci ekonom. predmetov  

Bez odovzdanej správy z praxe NEBUDE mať študent ukončený a uzavretý tretí ročník. Prax je samostatným klasifikovaným predmetom v druhom polroku šk. roka.
 

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566