Povinná prax pre študentov 3. a 4.ročníkov obchodnej akadémie,denné a externé štúdium

Ak neodovzdá študent 3.ročníka  dokumenty k povinnej praxi,nemôže postúpiť do vyššieho ročníka!!!!Ak neoovzdá študent 4.ročníka dokumenty k povinnej praxi,nebude pripustený k maturitnej skúške.
Najneskôr do 31.08. v rámci predĺženej klasifikácie je posledný termín.

Pokyny k povinnej praxi 3.ročník

OZNAM
 Povinná súvislá odborná PRAX pre študentov 3. ročníka OAna dennom aj externom štúdiu  Po absolvovaní praxe je nutné vypracovať SPRÁVU Z PRAXE a súčasťou správy musí byť potvrdený dochádzkový list firmou, kde bola prax absolvovaná – poprípade potvrdenie o 100 ...

čítaj viac

Pokyny k povinnej praxi 4.ročník

OZNAM
 Povinná súvislá odborná PRAX pre študentov 4. ročníka OAna dennom aj externom štúdiu  Po absolvovaní praxe je nutné vypracovať SPRÁVU Z PRAXE a súčasťou správy musí byť potvrdený dochádzkový list firmou, kde bola prax absolvovaná – poprípade potvrdenie o 100 ...

čítaj viac

Na stiahnutie:

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566