25 .výročie založenia školy

Naša škola, i keď sa nám to zdá z pohľadu času

neuveriteľné, už 25 rokov učí, vzdeláva a vychováva.

Pokúša sa dávať svojim študentom cez svojich pedagógov

základy všetkého, čo ľudstvo objavilo, vynašlo, vymyslelo

a vytvorilo. Žije intenzívnym plnením svojho poslania.

V celej svojej histórii sa snažila byť útočiskom, ale i živnou

pôdou a pomocnou rukou všetkým, ktorí sa rozhodli

v nej študovať, vzdelávať sa.

Dovoľte mi pri tejto príležitosti osloviť predovšetkých kolegov

učiteľov, zamestnancov školy. Všetkých tých predchádzajúcich

i tých súčasných ľudí, vážiacich si svoju prácu, s vysokým

zmyslom pre kolegialitu, ľudí citlivých s pochopením

pre študentovu dušu. Patrí im za to vďaka a uznanie.

Chcem takisto poďakovať zástupcom rodičov. Ich záujem,

ochota spolupracovať, hľadať spoločné riešenia, to všetko dáva

škole ten potrebný punc. Má ho, verím i naša – vaša škola.

 

Prajem našej škole,

pri príležitosti jej výročia, ďalší rozlet, skvelé úspechy,

ale i každodenné drobné víťazstvá.

PaedDr. Ivona Podstavková,PhD.

Riaditeľka  školy

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566