Maturitný harmonogram-gymnázium

 V súbore pod textom nájdete maturitný harmonogram pre ústne skúšky-Gymnázium 

čítaj viac

Maturitný harmonogram-obchodná akadémia

 Dolu pod textom nájdete maturitný harmonogram pre študentov Obchodnej akadémie

čítaj viac

Koncoročné skúšky gymnázium a obchodná akadémia

Vážení študenti gymnázia a obchodnej akadémie, v prílohách  nájdete informácie  ohľadom koncoročných skúšok . Dátumy a časy sú v prílohách
 podľa turnusov.

čítaj viac

Ponuka prenájmu telocvične od 01.09.2016

Cena 25 eur/60 minút

Ponúkame prenájom telocvične od 01.09.2016. Aktuálny rozvrh k 1.9.2016  je dolu pod textom.Vážení záujemcovia,môžete sa  prihlásiť k zazmluvneniu termínov . Pošlite mail na:
podstavkova@ipgymnazium.sk
alebo sms na 0905 777 888
Cena  od 1. ...

čítaj viac

Rozvrh hodín od 01.09.2016 štvrtáci gymnázium

Rozvrhy hodín pre jednotlivé triedy  -štvrtáci gymnázium je dolu pod textom v prílohe.

čítaj viac

Rozvrh hodín od 01.09.2016-štvrtáci obchodná akadémia

Rozvrhy hodín pre jednotlivé triedy  -štvrtáci obchodná akadémia je dolu pod textom v prílohe.

čítaj viac

Rozvrh hodín od 01.09.2016 tretiaci gymnázium

Rozvrhy hodín pre jednotlivé triedy  -tretiaci  gymnázium je dolu pod textom v prílohe.

čítaj viac

Rozvrh hodín od 01.09.2016 tretiaci obchodná akadémia

Rozvrhy pre jednotlivé triedy-tretiaci obchodná akadémia nájdete dolu pod textom v prílohe.čítaj viac

Termíny stretnutí externého štúdia v školskom roku 2016/2017

Termíny vyučovacích stretnutí externého štúdia v školskom roku 2016/2017

Termíny vyučovacích stretnutí externého štúdia v školskom roku 2016/2017 nájdete dolu pod textom v prílohe.
Na prvom vyučovacom stretnutí budeme študentom rozdávať učebnice oproti finančnej  zálohe. Pr ...

čítaj viac

Oznam pre študentov 3. a 4.ročníka elearningového externého štúdia gymnázia a obchodnej akadémie

Oznam pre študentov 3. a 4.ročníka e learningového externého štúdia gymnázia a obchodnej akadémie:

Výuka prebieha prostredníctvom www.elearning.ipgymnazium.sk


1.krok:Uhraďte prosím školné za 1.polrok 3.ročníka alebo 4.ročníka ,ak ste ho ešte doposiaľ neuhradili
...

čítaj viac

Čo to je e-learning a aké sú jeho benefity?

Na našich školách:Súkromné gymnázium a Súkromná obchodná akadémia realizujeme e learningové štúdium ukončené maturitnou skúškou.

E-learning je vzdelávanie prostredníctvom multimédií,čiže cez počítač,tablet a iné zariadenia.
Každý si môže zvoliť svoje tempo,napríklad dnes desať minút, ...

čítaj viac

Povinná prax pre študentov 3. a 4.ročníkov obchodnej akadémie,denné a externé štúdium

Ak neodovzdá študent 3.ročníka  dokumenty k povinnej praxi,nemôže postúpiť do vyššieho ročníka!!!!Ak neoovzdá študent 4.ročníka dokumenty k povinnej praxi,nebude pripustený k maturitnej skúške.
Najneskôr do 31.08. v rámci predĺženej klasifikácie je posledný termín.

čítaj viac

Ponuka ubytovania v Hoteli Viktor***

V bezprostrednej blízkosti našej školy je  Hotel Viktor***,Kremnická 26,Bratislava.

V prípade záujmu  si môžete rezervovať ubytovanie  prostredníctvom elektronického rezervačného formulára na:
www.hotelviktor.sk
Príde Vám  potvrdená objednávka.Budeme Vás aj t ...

čítaj viac

Všeobecný oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnili riadneho termínu maturitných skúšok, prípadne neprospeli

V prípade neúčasti je študent povinný ospravedlniť sa do 3 pracovných dní - písomne.Ak chce študent konať náhradnú alebo opravnú MS vo februári, je nutné požiadať do 30.9. riaditeľstvo školy, ak chce študent konať náhradnú alebo opravnú MS v septembri, je nutné požiadať do 09.07.riaditeľstvo školy. ...

čítaj viac

Školské vzdelávacie programy

Školské vzdelávacie programy sú k nahliadnutiu v riaditeľni v škole každý pracovný deň v čase od 7 do 15,30 hod.
PaedDr.Ivona Podstavková,PhD.
riaditeľka školy

čítaj viac

Novinka- e learningové externé štúdium na gymnáziu a obchodnej akadémii.

 Externé štúdium e learningovou formou na Súkromnom gymnáziu,Kremnická 26,Bratislava-vynikajúca príležitosť ako skĺbiť  požiadavky života a štúdium zároveň. ...

čítaj viac

Cudzí jazyk treba ovládať odborne,len hovoriť nestačí.

Najčastejšou požiadavkou zamestnávateľov je aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka,a to spravidla angličtiny.Ovládanie tohto jazyka sa očakáva predovšetkým od kvalifikovaných pracovníkov.V Čechách prebehol prieskum,kde zistili,že anglický jazyk využívajú najmä vedúci pracovníci,manažéri,IT š ...

čítaj viac

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4- ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme  externé ...

Prihlášky na MS 2017 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566